Dlaczego warto przejść na weganizm? Zasoby naturalne a hodowla zwierząt.

Istnieje wiele różnych korzyści płynących z wegańskiego stylu życia, które nie opierają się jedynie na zdrowiu.  ONZ opublikowała niedawno raport, w którym stwierdzono:

Istnieje pilna potrzeba odejścia świata od konsekwentnego spożywania produktów pochodzenia zwierzęcego.  Wpływ większości na klimat k rosnąca światowa populacja spożywająca mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego to rosnące zapotrzebowanie na rośliny do karmienia tych zwierząt w celu rozmnażania ich na żywność.  Żywność jest nam niezbędna, to nie jest zatem problem w stylu znalezienia alternatywy dla paliw kopalnych.
Ludzie muszą jeść, aby przeżyć.  Jednak przy obecnej populacji zwierzęta hodowane wyłącznie w celu zapewnienia żywności ogółowi populacji zużywają ponad 90% wszystkich upraw na świecie! I to takich, które mogliby jeść ludzie.

I nie, to nie jest jakaś losowa statystyka.  Ta statystyka została zawarta w oficjalnym raporcie ONZ.

To po prostu nieefektywne wykorzystanie zasobów naturalnych naszej planety.  Wraz ze wzrostem liczby ludności, wynikającym z postępu medycyny, potrzebna będzie większa powierzchnia rolnicza, aby wyhodować i wyżywić zwiększoną liczbę zwierząt hodowlanych niezbędnych do celów spożywczych.  Wiele osób mówi o wylesianiu i krzyczy, by zniknęło, ale wiele osób nie rozumie, że około 56% tego wylesiania ma na celu rolnictwo: uprawę żywności nie tylko dla ludzi, ale dla tych zwierząt, które są hodowane specjalnie dla  ogólne źródła żywności.

I jakby tego było mało, około 850 000 000 ludzi (około 15% całej światowej populacji) zmaga się i radzi sobie z niedożywieniem, nawet przy tym wszystkim.  To wszystko jest po prostu marnowaniem zasobów naturalnych planety, które wyczerpią się w niedalekiej przyszłości, jeśli będziemy dalej podążać tą ścieżką.

Co ma z tym wspólnego bycie weganinem?

Cóż, niespożywanie produktów zwierzęcych i mięsa odciąża nieco tę potrzebę większej przestrzeni rolniczej dla tych zwierząt, które musimy karmić.  Przyjęcie wegańskiego stylu życia usuwa   potrzebę nadużywania zasobów naturalnych planety i ostatecznie będzie wymagało mniej wody, paliw kopalnych i ziemi do uprawy.  Pojawiło się wiele raportów, które mówią, że światowa populacja będzie wynosić około 9 miliardów osobników do 2050 roku, a wiele innych badań zostało przeprowadzonych, które głoszą, że światowe potrzeby mięsne nie będą do tego momentu zrównoważone. Już nie są, a jeśli nic się nie zmieni, będzie gorzej. Przyjęcie wegańskiego stylu życia może pomóc w tych statystykach, a co ważniejsze- może pomoc nam stworzyć przyszłość, w której nikt nie głoduje!

Wpływ wegańskiego stylu życia na środowisko

Informacje, które zostały przedstawione w poprzednim akapicie, pokazują, że wegański styl życia ma również istotny wpływ na ochronę środowiska. Oto kilka kluczowych punktów, które warto uwzględnić:

  1. Redukcja emisji gazów cieplarnianych: Przemysł hodowli zwierząt jest jednym z głównych źródeł emisji gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla i metan. Produkcja mięsa wymaga znacznych ilości wody, pasz i paliw kopalnych, co przyczynia się do degradacji środowiska i przyspiesza zmiany klimatyczne. Wybór wegańskiej diety zmniejsza zapotrzebowanie na mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, co przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.
  2. Ochrona zasobów wodnych: Przemysł hodowli zwierząt wymaga ogromnych ilości wody do produkcji pasz i utrzymania zwierząt. Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów na naszej planecie, a jej nadmierne wykorzystanie prowadzi do deficytu i zanieczyszczenia. Przejście na wegański styl życia zmniejsza zapotrzebowanie na wodę związaną z produkcją mięsa i przyczynia się do ochrony zasobów wodnych.
  3. Ochrona bioróżnorodności: Przemysł hodowli zwierząt prowadzi do wylesiania i niszczenia siedlisk naturalnych, aby zwiększyć powierzchnię rolniczą na potrzeby uprawy pasz dla zwierząt. Ten proces przyczynia się do utraty bioróżnorodności, wycinania lasów deszczowych i zanikania naturalnych ekosystemów. Przejęcie wegańskiego stylu życia przyczynia się do ochrony bioróżnorodności, poprzez zmniejszenie potrzeby wylesiania i ochronę naturalnych siedlisk.
  4. Zrównoważony rozwój: Wegański styl życia promuje zrównoważony rozwój, który uwzględnia równowagę między potrzebami społecznymi, ekonomicznymi i ekologicznymi. Przejście na wegańską dietę jest jednym z aspektów zrównoważonego stylu życia, który dąży do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko i długoterminowej ochrony zasobów naturalnych.

Leave a Comment